İDES (İDEAL EĞİTİM SİSTEMİ)

İDES (İDEAL EĞİTİM SİSTEMİ)

Üniversite giriş sınavlarına yönelik hazırlık eğitimi yapan dershanelerin eylül 2015 de kapanması sonucunda okulların üniversite giriş sınavlarına hazırlık amacıyla destek eğitimi yapması ihtiyacı doğmuştur. Dershaneler öğretim programlarında 4 yıllık öğretim programlarını özetleyen konu tekrarlarına, sınavlarda çıkan örnek soru çözümlerine, öğrencilere ödev olarak verilen soru bankalarına ve deneme sınavlarına yer vermektedir.
9. sınıftan itibaren okul öğretim programları paralelinde verilen ek derslerle yürütülür ve Haftalık değerlendirme, Ünite değerlendirme, YGS ve LYS deneme sınavları ile öğretim süreci izlenir.

YILLIK PLANLAMA

Üniversite sınavları kapsamında temel derslerden hazırlanan ek ders planlaması ile öğrenciler okul programları uyarınca edindikleri kazanımları İDES derslerinde bütünsel bir yaklaşımla hazırlanan öğretim programları ile tekrar eder, sınavlarda çıkan soru çeşitlerini çözümleriyle sınavlara hazırlık yaparlar.
9. ve 10. Sınıf düzeyinde öğrencilerin tüm derslerinde temel öğretim eksiklerini tamamlamak , 9-10. Sınıf öğretim programları uyarınca bu dersleri pekiştirmek ve sınavlarda çıkacak soru tiplerine göre hazırlık yapmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu dönemde uygulanan ders eğilim belirleme ile öğrencilerin alan yönlendirmeleri yapılır, öğrencilerin kendi kendine öğrenme becerilerinin geliştirilmesi için birçok rehberlik çalışması bir arada yürütülür.
11 ve 12. sınıf düzeyinde her ders için planlanan ek dersler ile öğrencilere konu tekrarı ve örnek soru çözümleri yapılarak pekiştirme sağlanır.Her hafta yapılan Haftalık Değerlendirme Sınavları ile geri bildirim verilir.Ünite değerlendirme sınavları, her ünite sonunda yapılan YGS ve LYS deneme sınavları ile öğrenciler değerlendirilir.Soru bankaları ve etkileşimli kaynaklar ile öğrenciler ihtiyaçları doğrultusunda ek çalışmalar yapar.Danışman öğretmen öğrencilere hedefleri doğrultusunda eğitim desteğinde bulunur. Rehberlik birimi ise öğrencilere yönlendirme ve tercih danışmanlığı yapar.